Ổ ĐĨA DVD RW MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

DVDRW

119,000

Ổ ĐĨA GHI DVD RW HP-LG-SS
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
GHI ĐƯỢC TẤT CẢ LOẠI ĐĨA