Bộ xử lý Intel® Duo Core2® E6550

e6550cpu

120,000

Bộ xử lý Intel® Duo Core Pentium® E6550
- CPU Core 2 Duo E6550 2.33G/1333/4MK
- Bảo Hành :36t
- Gía chưa Fan