Bộ xử lý Intel® CORE 2 QUAD Q6600

Q6600

360,000

Bộ xử lý Intel® CPU CORE 2 QUAD Q6600
- Q6600 (2.40GHz, 8MB L2 Cache, Socket ...
- Bảo Hành :36t
- Gía chưa Fan